Het beleid van de stichting is gericht op het verbinden van bestaande entiteiten en structuren, die –zowel direct als indirect- bij de podiumkunsten in de stad Groningen betrokken zijn. Het beleid is nadrukkelijk niet gericht op het starten van een nieuwe entiteit, maar op het verbinden en het bevorderen van de reeds bestaande ontwikkelingen met betrekking tot podiumkunsten in de stad Groningen.

De stichting wil de podiumkunsten in de stad Groningen onder de aandacht brengen, terwijl het beleid met name zal zijn gericht op het verwerven van subsidies en andere geldstromen, die geheel ten goede zullen komen van het faciliteren en financieren van de podiumkunsten in de stad Groningen.

De stichting zal geen personeel in dienst nemen, terwijl de bestuursleden geen beloning voor hun inspanningen zullen ontvangen.

Bestuursleden

Voorzitter: Jan Legters
Secretaris: Ariën Nielsen
Penningmeester: Ben Mulder
Vice-voorzitter: Dick Janssen